Kỹ Thuật & Công Nghệ

THẾ GIỚI SỐ | THIẾT KẾ WEBSITE | KỶ THUẬT & CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ WEBSITE

Chúng tôi luôn nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật / công nghệ hiệu quả nhất vào mỗi website:

  • Công nghệ CSS hỗ trợ tách định dạng hiển thị ra khỏi nội dung trang web giúp làm tăng tính linh hoạt và giảm dung lượng (tiết kiệm băng thông) của trang web.
  • Kỹ thuật Template hỗ trợ tách riêng mã lập trình PHP, ASPX ra khỏi mã HTML, làm cho mã nguồn trang web rõ ràng, sáng sủa và dễ phát triển cũng như bảo trì.
  • Công nghệ Ajax hỗ trợ tăng tính tương tác giữa người dùng và website.

 

Phần mềm sử dụng trong thiết kế website:

  • Ngôn ngữ lập trình PHP 5, Aspx, Mootools, jQuery
  • Cơ sở dữ liệu mySQL 5, SQL2005
  • Hệ điều hành linux CentOS, Windows Server
  • Direct Admin, Plesk
  • Phần mềm soạn thảo PSPad, Adobe Dreamweaver, TopStyle
  • FTP client: SmartFTP, FireFTP
  • Xử lý ảnh: Photoshop, Picasa, Photo!Editor, FotoSizer.